Opłaty za obiady

Opłaty za obiady

 

  • Płatności za obiady dokonuje się wyłącznie w formie przelewu na nr rachunku 67811010232003031077670004.
  • Za wrzesień płatności będą dokonywane w październiku.
  • Kwoty do wpłat będą podawane przez intendenta od 6. każdego miesiąca.
  • Wpłat należy dokonywać w naliczonej wysokości, bardzo ważne jest, aby nie wpłacać więcej ani mniej, tylko kwotę, która została podana.
  • W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki okres jest wpłata.
  • Płatności należy regulować terminowo - do 15. każdego miesiąca, poza czerwcem i grudniem, kiedy opłatę należy uiścić w terminie do 20. danego miesiąca.
  • Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy.
  • Za każdy dzień opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę od zaległości ustawowych.
  • Nieobecność dziecka należy zgłaszać telefonicznie do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność do sekretariatu szkoły, aby opłata za obiad nie została naliczona.